All Order : 12053

สามารถค้นหาแบบเป็นภาษาอังกฤษได้ที่ yahoo.aleado.com


Japan Time :
 Thai Time :

LINE ID : @jbuybid
โทร : 080-988-0989

  หน้าแรก ประเมิณค่าใช้จ่าย บทความ วิธีการชำระเงิน/ติดต่อเรา  


ทำอย่างไรสั่งของจากต่างประเทศแล้วไม่ให้โดนภาษี
25/5/2015

ทำอย่างไรสั่งของจากต่างประเทศแล้วไม่ให้โดนภาษี                                                                                                          

subject : ของดีญี่ปุ่นกับอิสรภาพทางการเงิน                                                                                                                           

 

“โลกไร้พรมแดน” คำนี้เป็นคำที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้มาหลายสิบปี เป็นคำที่เกิดขึ้นด้วยการทำนายทายทัก

 

ของนักวิชาการหลายแขนง จนในที่สุดปัจจุบันนี้ ปี 2016 การติดต่อสื่อสาร การเดินทางไปในที่ต่าง ๆ

 

มีความรวดเร็วอย่างมาก ทำให้คำที่เคยพูดว่าโลกไร้พรมแดน อาจจะใช้ไม่ได้อีกต่อไป

 

สังเกตได้จากการเดินทางไป

 

ต่างประเทศที่มีค่าใช้จ่ายลดลง มีราคาไม่แพง ทำให้มีผู้คนเดินทางกันไปในหลายประเทศโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

 

การท่องเที่ยวบ้าง เพื่อธุรกิจบ้าง เพื่อไปศึกษาต่อบ้าง โดยส่วนใหญ่แล้วคนไทยจะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นมาก

 

แสดงให้เห็นว่าประเทศญี่ปุ่นต้องมีสิ่งที่จำเป็น สิ่งที่พึงประสงค์

 

จึงดึงดูดผู้คนให้เดินทางไปเพื่อความต้องการของตนเอง

 

โดยเฉพาะการติดต่อธุรกิจการสั่งซื้อสินค้าจากประเทศญี่ปุ่นได้รับความนิยมแพร่หลายสำหรับนักธุรกิจไทย

 

ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่

 

โดยในการสั่งซื้อสินค้าจากญี่ปุ่นแต่ละครั้งเจ้าของธุรกิจพึงต้องการผลกำไรเป็นการตอบแทนที่สูงอย่างแน่นอน

 

“ภาษี” คำนี้นักธุรกิจ นักการค้า เป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ของเขาเหล่านั้น

 

ใครที่ทำธุรกิจย่อมต้องการผลกำไร ต้องหาหนทางในการเพิ่มผลกำไร

 

การสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศล้วนต้องเสียภาษีทั้งนั้น

 

หลายท่านต้องหาวิธีการเลี่ยงภาษีกันหลากหลายไม่ว่าจะเป็น การฝากเพื่อติดตัวมาในการเดินทาง

 

การให้ผู้ขายสินค้าระบุราคาที่ต่ำกว่าความเป็นจริง การแยกประเภท การคละประเภทของสินค้า

 

การลงทะเบียนสินค้าก็เป็นวิธีหนึ่งที่ด่านศุลกากร อาจจะไม่ตรวจสินค้าก็เป็นได้

 

การเลี่ยงภาษีเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายก็จริง แต่บ้างครั้งเพื่อความคุ้มค่า

 

และเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ อาจจะต้องมีการทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้ผลกำไรบ้าง

 

สำหรับท่านที่ไม่กล้าเสี่ยงกับการเลี่ยงภาษี ขอแนะนำวิธีการสั่งซื้อผ่านตัวแทน โดยเฉพาะการสั่งซื้อสินค้า

 

การประมูลสินค้า


NEW BLOG