All Order : 14998

สามารถค้นหาแบบเป็นภาษาอังกฤษได้ที่ yahoo.aleado.com


Japan Time :
 Thai Time :

LINE ID : @jbuybid
โทร : 095-486-9796

  หน้าแรก ประเมิณค่าใช้จ่าย บทความ วิธีการชำระเงิน/ติดต่อเรา  


ทำอย่างไรสั่งของจากต่างประเทศแล้วไม่ให้โดนภาษี (2)
16/7/2015

keyword : ทำอย่างไรสั่งของจากต่างประเทศแล้วไม่ให้โดนภาษี                                                                                                           subject : กว่าจะรู้ก็สาย                                                                                                                                            

 

 คงไม่มีใครปฏิเสธคำว่า “เงิน” บางคนไม่ต้องการเงิน แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าชีวิตนี้อยู่ไม่ได้ถ้าขาดเงิน

 

ดังนั้นเราต้องขยันหาเงินมาเพื่อเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัว อาชีพที่ได้รับความนิยม และแพร่หลาย

 

มีจำนวนมาก คืออาชีพค้าขาย เป็นอาชีพที่มีผู้สนใจและทำธุรกิจเป็นจำนวนมากที่สุด นับตั้งแต่ขนาดเล็ก

 

ไปจนถึงขนาดใหญ่ ธุรกิจการค้าขายมีหลากหลายวิธีการ และมีหลักในการดำเนินการอยู่ว่า

 

เจ้าของกิจการจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มาซึ่งผลกำไร โดยที่ไม่ผิดกฎหมาย

 

การสั่งซื้อสินค้า การประมูลสินค้า การรับซื้อสินค้า

 

เป็นธุรกิจที่หลายท่านประสบความสำเร็จกันมากมาย สังเกตได้จากปริมาณร้านค้า ตามถนนหนทาง

 

ได้รับความนิยมมาก แสดงว่ามีการประสบความสำเร็จ

 

ในธุรกิจนั้น ๆ

 

โดยเฉพาะสินค้าจากประเทศญี่ปุ่นที่มีลูกค้าให้ความสนใจเนื่องจากคุณภาพของสินค้าและความมั่นใจแม้ไม่มีใบ

 

ประกันคุณภาพ ลองหันหลังกลับมาพิจารณาสินค้าจากญี่ปุ่น การประมูลสินค้าจากญี่ปุ่น

 

หรือการรับซื้อสินค้าจากญี่ปุ่น สำหรับท่านที่กำลังมองหาหนทางในการทำกำไร เปิดธุรกิจ เปิดร้านค้า

 

เป็นเจ้าของธุรกิจที่มีความมั่นคง มีอิสรภาพทางการเงิน

 

โดยการนำเข้าสินค้าจากญี่ปุ่นที่มีราคาถูกและวิธีการหลากหลายในการไม่ให้เสียภาษี

 

หรือเสียภาษีน้อยลงจากด่านศุลกากร ที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย เช่น การฝากสินค้ากับบุคคลที่รู้จัก

 

การฝากของกับผู้รับจ้างฝากของ การส่งสินค้าญี่ปุ่นโดยลงทะเบียน SAL

 

เพื่อให้ศุลกากรไม่ตรวจสินค้าอย่างละเอียด การแยกประเภทของสินค้า เช่นสินค้าประเภทคอมพิวเตอร์

 

สินค้าปะเภทเครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้า เป็นต้น

 

ถึงเวลาแล้วที่จะต้องกลับมาใช้สินค้าจากประเทศญี่ปุ่นกันบ้าง เพราะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ

 

มีการรับประกัน ทั้งสินค้าใหม่ และสินค้ามือสอง ด้วยหลากหลายวิธีการ การลงทุนการทำธุรกิจต่าง ๆ

 

การับส่งสินค้า การประมูลสินค้า การรับซื้อสินค้า ตลอดจนการตกแต่งร้านค้าและธุรกิจของตนเอง

 

การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความสนใจ หลากหลายวิธีการที่กล่าวมานั้น ผู้เขียนขอเสนอด้วยความจริงใจ

 

ด้วยความห่วงใย การประกอบธุรกิจการค้า เนื่องจากผู้เขียนเป็นผู้ที่เคยประกอบธุรกิจแล้วไม่ประสบความสำเร็จ

 

ล้มเหลว ขาดทุน เพราะไม่ได้สั่งซื้อสินค้าจากประเทศญี่ปุ่น โดยสั่งซื้อจากประเทศอื่น ๆ ที่หวังว่าราคาถูก

 

แต่กลับไม่มีคุณภาพ ทำให้ลูกค้า

 

ไม่กลับมาซื้อสินค้าของเราอีก เป็นผลให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างติดขัด

 

มาทราบภายหลังก็เมื่อต้นทุนได้หมดไปแล้วกับการลงทุนที่ผิดพลาด

 

ทำให้ผู้เขียนต้องศึกษาเพิ่มเติมในสินค้าที่สามารถจะทำผลกำไรได้ดีขึ้น ซึ่งก็ได้ข้อสรุปว่า สินค้าควรมีคุณภาพ

 

และราคาถูกด้วย ทำให้รู้ว่าสินค้าญี่ปุ่นตรงตามความต้องการ และคุณลักษณะที่เรากำหนด

 

แต่ก็สายเสียแล้วเพราะต้นทุนไม่มี จึงนำเสนอมาเพื่อเป็นประโยชน์กับบุคคลอื่น ๆ ให้เป็นวิทยาทาน

 

ต่อไปจะดีกว่า ขอให้ผู้ที่กำลังคิดจะทำธุรกิจจงประสบความสำเร็จในธุรกิจที่แนะนำ และบอกต่อ ๆ กัน  


NEW BLOG